Последни Новини
ОБЯВА
20/05/2024 15:50
|
0 коментара
Тръжна документация
21/03/2024 12:28
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

ЗАПОВЕД

  • 14/05/2018 11:06
  • |
  • 0 коментара
№ 076 от 10.05.2018 г.

„СБПЛББ – Роман“ – ЕООД – гр. Роман

О Б Я В А

На основание чл. 91 от КТ и чл. 70 от ЗЛЗ и във връзка със Заповед № 076 от 10.05.2018 г. на Управителя на „СБПЛББ – Роман“ – ЕООД – гр. Роман обявява конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра“ при следните условия:

Кандидатите да имат завършено висше медицинско образование с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ със специалност „Специалист по здравни грижи“.

Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване по ЗЛЗ, ЗЗБУТ, КТ и ЗСОМСААМС.

Кандидатите следва да представят следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса
  2. Автобиография – CV
  3. Документ за завършено медицинско образование
  4. Препис-извлечение от трудовата книжка
  5. Свидетелство за съдимост.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в служба УЧР на здравното заведение в срок 1 (един) месец от датата на публикация на обявата, в запечатен плик всеки работен ден от 8 до 14 часа.

Допълнителна информация в служба УЧР и на тел.:0884 482331

Управител: П. Владимирова