Условия за прием

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-РОМАН“ ЕООД

юп.к.3130, ул. Д.Благоев №2 , тел09123-2206      

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В“ СБПЛББ-РОМАН“ЕООД

 

          Във връзка с Заповед на Министъра на здравеопазването,  минималния болничен престои в лечебното заведение е 14 дни.

 

            І. Един от следните необходими документи при постъпване за лечение  в лечебното заведение, съгласно методиката за субсидиране на лечебни заведения, както следва:

 

  1. Направление за хоспитализация / бланка №7/ издадено от ОПЛ придружено с епикриза от активно стационално лечение от Пулмологичто , Фтизиатрично  , Вътрешно отделение или  проведен аблулаторен преглед от лекар – специалист  на по – голям от 3 месеца от издаването на направлението.
  2. Направление за хопитализация / бланка №7/ издадено от лакар – специалист по Пулмология , Алергология или Вътрешни болести придружено с етапна епикриза.
  3. Направелние /бланак №3/ за лекар специалист Пулмолог , лечебното заведение разполага с лекар специалист Пулмолог работещ на кабинет.

ІІ. Задължителни документи:

  1. Лична карта;
  2. ТЕЛК решение / ако има такъв/ във връзка с приложение №6 от НРД , процента на работоспособност трябва да е над 71% за да бъде освободен от потребителска такса  , ако е по малък пациента заплаща   потребителска такса в размер от 5.80 лв. на ден не повече от 10 дни еднократна годишна такса.
  3. Пациента , ако е безработен да представи служебна бележка от Бюрото по труда по адресна регистрация за освобождаване от потребителска такса.
  4. Пациента е освободен от потребителска такса ако представи пенсионно разпореждане че  получава социална или минимална пенсия определена за страната. 
  5. Фактура за платена потлебителска такса в друго лечено заведение в страната  за настоящата 2013г.
  6. Други медицинска документи / Амбулаторни листове, рецептурна книжка,  епикризи, рентгенови снимки, скенери , ядрено магнитен  резонанс и др., ако притежава такива/
  7. Пациенти желаещи да ползват ВИП услуги заплащат по 6.00 лв. на ден плюс потребителска такса в размер от  5.80 лв. на ден, ако няма ТЕЛК решение с над 71% или са освободени на друго основание.

     

      За периода на болничния престой в „СБПЛББ – Роман” ЕООД гр.Роман  при изписване  от  лечебното заведение пациента получава на ръка 2 бр. епикризи /оргинал/ 1 бр. за пациента и 1 бр. за личния лекар. Епикризите  издадени от лечебното заведение са валидни пред ТЕЛК.

 

       Лечебното заведение няма сключен договор с НЗОК , работи със следните диагнози:

                  - J84.8 – Други уточнени интерстициални белодробни болести

                  - J41.0 – Обикновен хроничен бронхит;

                  - J41.1- Слузно – гноен хроничен бронхит;

                  - В90.9 – Късни последици от туберкулоза на дихателните органи и неуточнена туберкулоза.

 

     Пациенти желаещи да постъпват за лечение в лечебното заведение се приемат само с предварително записване.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 09123 / 2206

 

e-mail: cbdplbbroman@abv.bg

 

                                                                             Управител:

                                                                                      /ПЕПА ВЛАДИМИРОВА/