Структура

Лечебното заведение има следната структура:

 

І.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК;

  • Приемно-консултативен кабинет;
  • Кабинет „Образна диагностика”;
  • Клинична лаборатория;

 

IІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК С ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ:

1. „ПУЛМОЛОГИЧНО отделение” с 82 бр. легла, за продължително лечение и долекуване на белодробни болести

2. „ФТИЗИАТРИЧНО отделение” с 48 бр. легла за продължително лечение и рехабилитация на туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания;

3. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с 15 бр.легла

 

III. AДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК, включващ:

1. Отдел финансово – счетоводен;

2.Административен отдел;

3.Кухня;

 

 IV. БОЛНИЧНА АПТЕКА

 

РЪКОВОДСТВО

Управител

 ПЕПА АТАНАСОВА ВЛАДИМИРОВА

 

Главна медицинска сестра

РАЙНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

 

Н-К ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-Р ЕМИЛ ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ

 

Н-К ПУЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-Р КЛАРА ИЛИЕВА ИВАНЧЕВА

 

Н-К ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАЛИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Д-Р ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ПАЯКОВА-КЪЧЕВА