Пациенти

Прием в болницата

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на регистратура ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви – избор на стая и допълнителни удобства,потребителска такса, както и за стойността на лечението, ако не сте здравноосигурен или се налага доплащане /при допълнителни услуги , паркинг и др./.

 Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист в Приемните кабинети на Диагностично–консултативния ни блок по един от следните начина:

 1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 (за хоспитализация) от личния Ви лекар или специалист, или друго лечебно заведение. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено и от нашата болница, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.

 2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

 Изключения :

- не заплащат здравнонеосигурените пациенти в случай, че се касае за лечение на туберкулоза

 - не заплащат здравнонеосигурени социално слаби пациенти с извън закона за социално подпомагане с попълване на съответни документи на регистратура

 3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителят на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд.

 4.Пациенти граждани на Европейския съюз се третират, като здравноосигурени лица, ако представят здравноосигурителна карта. Във всички останали граждани чуждите граждани се лекуват срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

 5.Пациенти в спешно състояние, без оглед на здравноосигурителния им статус се приемат с предимство и се лекуват в болницата до стабилизирането им и насочване към други специализирани структури за лечение.

 6.Придружители на пациентите, заплащат престоя си по ценоразписа на болницата.

 Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в приемно-консултативните кабинети на диагностично-консултативния блок в който, чрез прецизиране, основаващо се на критерии за спешност:

 - пациентите се приемат незабавно;

 - пациентите се включват в "лист на чакащи", чрез който се планира датата на приема;

 -пациентите се връщат когато нямат показания за хоспитализация, на изпратилите ги лечебни заведения с указания за лечение в извънболнична обстановка.

 

Какво е необходимо да вземете със себе си при постъпване в болницата

 

1.Документ за самоличност – лична карта.

 2.Здравноосигурителна книжка.

 3.Лична амбулаторна карта.

 4.Копие от решение на ТЕЛК, или друг документ / фактура/ за освобождаване от потребителска такса.

 5.Рентгенови снимки, лабораторни и функционални изследвания / ако има/.

 6.Епикризи от минали хоспитализации.

 7.Тоалетни принадлежности, вилица лъжица и чаша, чехли, кърпа и пижама.

 

 

Дневен болничен режим

 

Дневният режим на пациентите в "СБДПЛББ-Роман"ЕООД" е съобразен с конкретните отделения и заболявания, но като цяло е създаден за максимално ползотворно разпределение на времето.

 

 Общият болничен режим е:

 

 06.30ч. Събуждане на пациента

 06.30–07.00ч. Личен тоалет на пациента

07.00–08.00ч. Манипулации /вземане на лабораторни изследвания, измерване на артериално налягане и получаване на сутрешна терапия/

08.00–08.30ч. Закуска

 08.30–09.00ч. Подготовка за визитация

 09.00–11.00ч.Медицински процедури и манипулации

 11.00 -12.30ч.Свободно време

 12.30–13.00ч. Обяд

 13.00–14.00ч. Свободно време

 14.00–16.00ч. Почивка

 16.00–17.30ч. Медицински прозедури и манипулации

 17.30–18.00ч. Свободно време, свиждане

 18.00–18.30ч. Вечеря, получаване на терапия и измерване на артериално налягане

 18.30–20.30ч. Свободно време

 20.30–21.30ч. Вечерна визитация

 22.00–06.30ч. Сън

 

Местоположение на болницата

 

Лечебното заведение се намира на главната улица в северната част на града, на един километър от центъра и на 500м от ЖП гара Роман на входа на града/посока –от Враца/,на ул.“Д.Благоев“№2,срещу Спешна помощ.

 

 

Транспортни връзки:

 

Гр.Роман е достъпен от всички региони на страната с автобус или влак.

 Телефон на Автогара Роман – 09123 / ……….

 Телефон на Гара – Роман – 09123/ …….